WINT מזהה דליפות בזמן אמת באמצעות שימוש בבינה מלאכותית. מכשירי WINT שולחים התראה לצוות האחזקה ובשעת הצורך יכולים לעצור את זרם המים בצורה אוטומטית .

WINT משתמשת בבינה מלאכותית ומנתחת  את דפוסי שימוש כדי לזהות דליפות מים ובזבוז. היא לומדת ברציפות ומתאימה את עצמה לרשת המים שלכם כדי להתאים את הניטור באופן מיטבי לאתר שלכם. WINT משווה את דפוסי השימוש באתר למאגר מידע של צרכני מים כגון מערכות השקיה, חדרי שירותים וציוד מיוחד.

WINT תומכת במדיניות פעולה גמישה כדי לענות על הצרכים הייחודיים של כל אתר. המערכת תומכת במדיניות ייחודית לימים שונים –  כגון ימי עבודה או סופי שבוע, שעות שונות  – למשל שעות עבודה לעומת שעות הלילה, שעות שיא וכו'.

כאשר WINT מזהה דליפה, היא מפעילה אלגוריתמים אשר מאתרים את מקור הדליפה. המידע – למשל "דליפה מאסלה תפוסה", מועבר לצוות בכדי למקד את פעולות התיקון והתחזוקה ולאפשר פעולת תיקון מהירה ויעילה.

מערכת WINT ניתנת לאינטגרציה עם מערכות ניהול המבנה בכדי לאפשר שליטה אחידה ממערכת אחת.

מכשירי WINT מתקשרים עם הענן דרך הרשת הסלולרית. הם אוטונומיים לחלוטין וימשיכו לפעול ללא קשר לתקשורת. המערכות יספקו הגנה גם במקרים של כשל ברשת הסלולרית.

הענן של WINT מספק מגוון רחב של דו"חות. הוא אוסף נתוני צריכת מים ומחשב מדדי ביצוע (KPI) שונים. המערכת מספקת מגוון דו"חות המאפשרים לכם לנתח את מגמות השימוש במים ואת דפוסי הצריכה לפי זמן, מבנה ומיקום האתר.

תרשים זרימת מים של אסלה תפוסה

Computer
Product